Rekvizīti


Biedrība "OSPORTS"

Reģistrācijas numurs: 50008184441

Juridiskā adrese: Mālkalnes prospekts 26-45, LV 5001

Banka: Swedbank, Ogres filiāle

Kods: HABALV22

Konta numurs: LV76HABA0551032489478