Trešdiena, 2020. gada 21. oktobris

Pašvaldība tiekas ar jaundibinātās futbola skolas “Ikšķile” pārstāvjiem

Biedrība “Bērnu un jauniešu sporta centrs” 2020.gada jūnijā nodibināja profesionālās ievirzes futbola skolu “Ikšķile”. Skolas vajadzībām Ikšķiles novada pašvaldība piešķīra lietošanā telpas Skolas ielas 4 ēkā. Lai iepazītos ar jaunās skolas darbības rezultātiem,  20.oktobrī Ikšķiles novada pašvaldības vadība tikās ar futbola skolas pārstāvjiem.
Kā tikšanās reizē informēja skolas pārstāvji, profesionālās ievirzes futbola skola “Ikšķile” īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu bērniem un jauniešiem. Futbola skola izveidota 2020.gada vasarā, un drīzumā tiks saņemti akreditācijas rezultāti.  Skolā  futbola spēli apgūst 120 audzēkņi no septiņu līdz sešpadsmit gadu vecumam. Šogad uzņemtas divas pirmās klases, pārējie audzēkņi piedalās mācību treniņu procesos atbilstīgi savam vecumam. Audzēkņi uzņemti arī pēdējā klasē, kurā  piecpadsmit un sešpadsmit gadus veciem jauniešiem ir MT7 mācību procesa treniņi. Savukārt interešu izglītībā darbojas 40 bērni vecumā no četru gadu vecuma.  Skolas kolektīva karstākā vēlēšanās ir iegūt jaunu un plašu futbola laukumu.
Domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš pauda gandarījumu, ka futbola biedrība “Ikšķile” ir pārtapusi par profesionālās ievirzes skolu.  Futbols, tāpat kā  basketbols un  teniss,  ir viens no prioritārajiem sporta veidiem Ikšķiles novadā.  Pašvaldība iespēju robežās atbalsta šo sporta veidu –  piešķīrusi finansējumu 10 eiro apmērā  uz vienu audzēkni,  ļauj izmantot sporta infrastruktūru, izglītības funkciju nodrošināšanai nodevusi lietošanā telpu Skolas ielā 4. Tomēr priekšsēdētājs atzina, ka novadā trūkst sporta infrastruktūras. Pašvaldība jau iepriekš bija plānojusi Lupīnu ielā izveidot sporta halli, stadionu un baseinu, bet dažādu iemeslu dēļ šis projekts netika īstenots. Savukārt domes priekšsēdētāja vietnieks Mariss Martinsons sacīja: “Pašvaldība ir ieinteresēta sadarboties ar Latvijas Futbola federāciju (LFF). Protams, šie plāni vēl ir uz jautājuma zīmes, jo mums nav zināms, kā veidosies situācija pēc administratīvi teritoriālās reformas. Pašvaldībai jau tagad ir problemātiski iegūt finanšu līdzekļus dažādu projektu attīstīšanai.”
Futbola skolas pārstāvis Andis Pavlovičs sarunā atklāja, ka Latvijas Futbola federācija savā četru gadu plānā ir iekļāvusi arī līdzfinansējumu Ikšķiles sporta stadiona laukuma seguma izveidei. Jau vasarā, kad pašvaldība tikās ar LFF pārstāvjiem, tika noskaidrots, ka LFF  ir ieinteresēta atbalstīt futbola attīstību arī Ikšķiles novadā. Iespējamā sadarbības modelī  LFF būtu gatava ieguldīt finansējumu līdz 250 tūkstošiem eiro futbola laukuma seguma izveidei. Trapiņa kungs pauda gatavību piedāvāt deputātiem izvērtēt iespēju 2021.gada pašvaldības budžetā  iekļaut finansējumu  tehniskā projekta izstrādei Lupīnu ielas stadionam.
Pašvaldības pārstāvji ir pārliecināti, ka Ikšķilē nepieciešams attīstīt  sporta infrastruktūru, kā arī  futbola skolai noteikti ir jādarbojas, tomēr viss atkarīgs no tiem deputātiem, kurus nākamā gadā ievēlēs jaunizveidotajā novada domē, viņu sapratnes un ieinteresētības atbalstīt sporta jomu.
Tikšanās noslēgumā abas puses vienojās, ka futbola skola “Ikšķile” iesniegs Ikšķiles novada domei adresētu vēstuli, paužot atbalstu idejai par jauna sporta stadiona izbūvi.

Dalīties ar rakstu